کاتالوگ

کاتالوگ

 هیچ وقت اشتباه نکنید ، چاپ کاتالوگ برای معرفی محصولات ، فروش را بیشتر نمی کند ، بلکه زیبایی کاتالوگ و محصولات خریدار را جذب محصولات شما می نماید . استفاده از رنگ های هم خوان ، تنظیم صفحه و استفاده از عکس های با کیفیت همه میتواند در فروش محصولات از طریق کاتالوگ موثر باشد .