پروموشن و سمپلینگ

پروموشن و سمپلینگ

در پروسه تبلیغات ، ارائه محصول به صورت نمونه برای جذب مشتریان بالقوه و حتی سناریویی برای معرفی محصول یا خدمات جدید و یا حتی ویژه ، اهمیت بسزایی دارد .