فروشگاه‌های تجاری

فروشگاه‌های تجاری

طراحی و دکوراسیون فروشگاه های تجاری باید علاوه بر سهولت دسترسی به اجناس از دید زیبایی شناسی نیز مورد توجه قرارگیرد . هر چقدر که طراحی داخلی فروشگاه تجاری از نظر زیبایی شناسی جذاب تر باشد ، تردد مشتری را بیشتر خواهد کرد و مشتری علاوه بر تامین مایحتاج خود حس زیبایی دوستی خود را با ورود به این مراکز اغنا می کند و به خرید بیشتر ترغیب می شود .