غرفه‌های نمایشگاهی

غرفه‌های نمایشگاهی

یکی از راه های جذب و بازاریابی حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی است . اما علاوه بر حضور در نمایشگاه غرفه ی شما برای جذب مخاطب بسیار اهمیت دارد . در طراحی غرفه معماری داخلی غرفه ، نمای غرفه باید متناسب با حضور و پذیرایی از مهمانی که دعوت میکنید باشد . هر چه طراحی غرفه هوشمندانه و خلاق باشد تاثیر بر مخاطب و مشتری شما بیشترخواهد بود و اینکه در عکسها و پوشش های رسانه های مردمی و همینطور عمومی نیز خواهد درخشید . پس امر مهم طراحی غرفه را همواره مهم قلمداد کنید .