صنعتـی

صنعتـی

نورپردازی و حتی تصویر پیش زمینه برای عکاسی از محصول یا خدمت بر کیفیت تصویر تاثیرگذاراست . نمی توان با ابزار غیرحرفه ای ، تصویر حرفه ای ارائه داد . در آتلیه عکاسی توسعه برند فهار با ابزار حرفه ای و هنرمندان حرفه ای این امر محقق گشته است .