صفحه‌آرایی

صفحه‌آرایی

صفحه آرایی ، هنر جلب توجه مخاطب به مطالب مربوط به برند ، محصول یا حتی فعالیت های یک سیستم و کمک به افزایش توجه مخاطب وهمچنین ایجاد اشتیاق در دنبال کردن موضوعات مربوط به آن است .