شعار برند اسلوگان

شعار برند اسلوگان

با خلق شعار که هدف و خط مشی باید طبق آن باشد ، می توان معروف شد ، یا حتی محبوب و یا حتی منفور . انتخاب شعار را جدی بگیرید ! برای ایجاد هیاهو و سر و صدا و دیده شدن شعار خود را انتخاب کنید .