تندیس

تندیس

تندیس ، پیکره هایی ست که متناسب با رخداد پیش رو برای گرامیداشت و یادبود طراحی و اجرا می شود و می تواند از جنس های مختلفی مثل طلا ، نقره ، برنز یا حتی چوب ، فایبرگلاس و یا نظیر آنها ساخته شود . نهایتا در طراحی تندیس ، باید به زیبایی های بصری متناسب با موضوع رخداد توجه داشت .