بسته بندی

بسته بندی

طراحی بسته بندی یکی از مهمترین زیر شاخه های هنر گرافیک است . بسته بندی نوع نگرش و ایده طراح گرافیک و سازنده کالا را در قفسه فروشگاه به خریدار می نمایاند . بسته ها نماینده و پیام رسان پدید آورندگان محصولات هستند . طراح بسته بندی باید بداند در ورای طرح یا تصویر بسته ای که او نقش می زند شخصیت کالا و تولید کننده و پیام و اهمیت آن ها نهفته است .