عکاسـی

عکاسـی

صنعت پدیده ای بسیار زیباست . صنعت نه تنها از شکوه و وسعت و عظمت برخوردار است بلکه در لایه های درونی خود آکنده از شعور و خلاقیت و دانش بشری است . تمام تلاش يك عکاس صنعتی بر آن است كه موفق شود علاوه بر آن عظمت شگفت انگیز گوشه هايي از لایه هاي درونی صنعت را نيز به تصویر كشد . عکسهای صنعتی خوب ، آنهايی هستند که مي توانند ارتباط برقرار کنند؛ آنهايی که به اصطلاح با بیننده حرف مي زنند . همان عکسهایی  که توجه ما را جلب مي کنند و در رقابت پیروز مي شوند . عکاس حرفه اي صنعتی هرگز این عامل کلیدی را از نظر دور نمیدارد .