طراحی حجم

طراحی حجم

برخی هنرها در حوزه نوشتاری قرار دارد مانند شعر و داستان که ذات اصلی خود را به خوبی به مخاطب می‌فهماند و برخی هنرها مانند هنرهای تجسمی و ديداری نیاز به درک و فهم دارد. یک نویسنده برای نشان دادن اثر خود به مخاطب از کلمه‌ها و جملات استفاده می‌کند و می‌تواند به خوبی با مخاطب خود ارتباط برقرار کند اما هنرمند هنرهای ديداری باید امیدوار باشد که مخاطب منظور آن‌را به خوبی درک کرده‌ باشد. نتيجه‌ی تفكر و تلاش بی وقفه‌‌ی يک هنرمند كه در نگارخانه‌ها به نگارگری و طراحی می پردازد را مي‌توان در غالب: تنديس، مجسمه، پيكره، تمثال، لوح، نشان، شيلد، آويزه، مدال و … نمايان ساخت. ماحصل هنر يك هنرمند در جشنواره‌ها، بزرگداشت‌ها، همايش‌های سالانه، يادواره‌ها يا مراسم يادبود بزرگان، شاعران، وقايع و غيره به عنوان تقدير، سپاس، تجليل و يادبود از طرف موسسه يا سازمان‌هاي ذيربط به افرادي خاص، اهدا می گردد.

يكی از مهم‌ترين خلاقيت‌ها و نوآوری های يك هنرمند، طراحی و نگارگری پيكره يا تنديس است.    مجسمه‌سازی، تندیس‌گری یا پیکرتراشی هنر هم‌گذاری یا ریخت دادن به اشیا است و ممکن است در هر اندازه یا با هر سازمایه‌ای (مصالحی) و یا فناوری انجام گیرد. به فراورده‌های این هنر: تندیس، پیکره، تنديسک، تمثال يا مجسمه گفته می‌شود. هر پیکر سه بعدی که به منظور دارا بودن یک بیان هنری آفریده شده را می‌توان تندیس نامید. آن‌چه كه مسلم است هر شکل دادنی مجسمه‌سازی نیست بلکه باید در ورای آن، یک فکر، خلاقیت یا یک نوآوری وجود داشته باشد.