نسیم برزگر

نسیم برزگر

( مدیریت و پشتیبانی سایت
فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگ و هنر مشهد )

پس از سال ها کار در رشته های هنری دریافتم ، خلق هر کار جدید منحصر به فرد است و مانند اثر انگشت هرگز دوباره تکرار نمیشود .