ملیحه فهار

ملیحه فهار

( کارشناس اداری
فارغ التحصیل دانشگاه بوعلی همدان )

تجربه

همکاری در پروژه های متنوع اداری و نمایشگاهی درس های بزرگی به یادگار داشته است:

· برند سازی ،  مجموعه ای به هم پیوسته است .

· از دارایی های برندتان محافظت کنید .

· نابرده  رنج ، گنج میسر نمی شود .