مریم امید مقدم

مریم امید مقدم

( طراح گرافیک
فارغ التحصیل دانشگاه سوره تهران )

طراحی خلاق

به مدد سال ها کار طراحی گرافیک و حضور در عرصه صنعت چاپ، بسته بندی و تبلیغات آموخته ام:

·  طراحی خلاق همه چیزی است که سبب متفاوت دیده شدن می شود .

·   طراحی فقط آنچه که دیده و احساس می شود نیست ، طراحی چگونه کارکردن است .

طراحی گرافیک یک زبان بصری است که تعادل و توازن ، نور و رنگ ، تنالیته و مقیاس و فرم و محتوا را متحد می کند .